Instapdagen kleuterschool - kijkdagen!!

Alle kleuters die twee jaar en half zijn komen in aanmerking voor de kleuterschool. In uw belang en in het belang van het kind, stuur deze kleuters zoveel mogelijk naar de kleuterschool. Kleuters mogen, ten vroegste op de dag dat ze twee jaar en half worden, in de kleuterschool ingeschreven worden. Slechts wanneer ze twee jaar en half zijn, mogen ze voor de eerste maal naar school komen. Dit kan echter enkel op één van de zeven instapdagen.

Wanneer mag mijn kind instappen? Bereken hier de instapdatum.

Kinderen geboren in het jaar 2020 en 2021 die in het schooljaar 2023-2024 naar school komen mogen reeds inschrijven.

U kan inschrijven voor de kijkdagen via deze link

 Kinderen geboren t.e.m. Komen na..  Dus vanaf... Kijkdag

 22 november 2020

 O.H Hemelvaart 22/05/2023  

01 maart 2021

Zomervakantie 01/09/2023  20/06/2023
06 mei 2021 Herfstvakantie

06/11/2023

 17/10/2023
08 juli 2021 kerstvakantie

08/01/2024

 17/10/2023

 01 augustus 2021

teldag  01/02/2024  16/01/2024

 19 augustus 2021

krokusvakantie  19/02/2024   16/01/2024
15 oktober 2021 paasvakantie 15/04/2024

26/03/2024

13 november 2021

O.H. Hemelvaart 13/05/2024 26/03/2024

 

 

Go to top