Uurregeling

 Maandag   8.50u tot 12u  13.00u tot 15.45u
 Dinsdag   8.50u tot 12u  13.00u tot 15.20u
 Woensdag   8.50u tot 12u  /
 Donderdag   8.50u tot 12u  13.00u tot 15.20u
 Vrijdag  8.50 tot 12u  13.00u tot 15.20u

's Morgens opent de poort om 8.35u.  Tijdens de middagpauze gaat de poort van de speelplaats open vanaf 12.45u voor de leerlingen die thuis gaan eten.

Gelieve je kinderen op tijd te brengen!

Dit is tussen 08.35u. en 08.45u. Een leerling die binnenkomt als de les begonnen is, stoort de ganse klas.

De Kinderclub

meer info via deze link Kinderclub - Westerlo

Afwezigheden

Als een leerplichtig kind ziek is moeten de ouders de school verwittigen door een telefoontje of eigenhandig geschreven briefje in de school te bezorgen of met een ander kind mee te geven, liefst dezelfde dag nog. Zo weten we waar je kind is. Een doktersbriefje is alleen noodzakelijk bij een langere afwezigheid van meer dan 3 opeenvolgende dagen of bij veelvuldige afwezigheid (dit is vanaf de vijfde keer in hetzelfde schooljaar). Anders volstaat een handgeschreven briefje.

Ongeval

Bij een schoolongeval betaalt de schoolverzekering dat deel dat niet door de mutualiteit gedragen wordt. Voor ongevallen overkomen van en naar de school wordt eveneens de lichamelijke schade vergoed.
Werkwijze bij een ongeval: De leerling of de ouders krijgen of vragen een ongevallenformulier en laten dit door de behandelende geneesheer invullen. Dit ingevuld formulier brengen ze ONMIDDELLIJK terug naar de school. Er wordt aan de ouders een brief bezorgt met de contact gegevens van de verzekeringsmaatschappij in. Na de genezing gaan de ouders met de dokters- en apothekersbriefjes naar de mutualiteit en krijgen daar een deel terugbetaald. De mutualiteit vult een afrekening in waarop het terugbetaalde deel vermeld staat alsook het bedrag dat de verzekering dient te betalen. Deze afrekening wordt ZELF naar de verzekering verzonden. Deze betaalt het resterende bedrag terug.

 
 
 
Go to top