Uurregeling

 Maandag   8.50u tot 12u  13.00u tot 15.45u
 Dinsdag   8.50u tot 12u  13.00u tot 15.20u
 Woensdag   8.50u tot 12u  ////////////////////////////
 Donderdag   8.50u tot 12u  13.00u tot 15.20u
 Vrijdag   8.50u tot 12u  13.00u tot 15.20u

's Morgens opent de poort om 8.35u.  Tijdens de middagpauze gaat de poort van de speelplaats open vanaf 12.45u voor de leerlingen die thuis gaan eten.

Gelieve je kinderen op tijd te brengen!

Dit is tussen 08.35u. en 08.45u. Een leerling die binnenkomt als de les begonnen is, stoort de ganse klas.

De Kinderclub

OPGELET! Je dient je kind in te schrijven elke keer hij/zij naar de Kinderclub komt. Dit zolang de Corona-maateregelen van toepassing zijn. Tot dan zijn de kinderen op woensdag middag naar de opvang moeten aanwezig in de Kinderclub van Voortkapel.

Tijdens het schooljaar is er voor kleuters en lagere schoolkinderen voor- en naschoolse kinderopvang op Fuldaplain 5 - 014 26 51 48. De opvang is voorzien ‘s morgens vanaf 07.00u. en naschools van 15.30u. tot 18.00u. Alle kinderen worden ‘s morgens naar school en ‘s avonds naar de Kinderclub begeleid.

Tijdens de krokus-, paas- en herfstvakantie is de Kinderclub open van 07.00 tot 18.00u. Kapoenen (kleuters) worden opgevangen in de locatie Tongerlo, Meulemanslaan 10 - 014 54 99 89 en de Gabbers (lagereschoolkinderen) kunnen terecht in de locatie Centrum, Verlorenkost 7 - 014 54 88 89.

In de zomervakantie kunnen Kapoenen terecht in de Kinderclub Tongerlo. Gabbers kunnen terecht bij de gemeentelijke speelpleinwerking in Daltonschool het Leerlabo van 09.00u tot 16.00u. Kinderen die buiten de openingsuren van de speelpleinwerking opvang nodig hebben, kunnen van 07.00 tot 09.00 en van 16.00u tot 18.00u terecht bij de begeleiders van de Kinderclub op dezelfde locatie.

Tijdens de woensdagnamiddagopvang en de pedagogische studiedagen van de scholen gaan alle kinderen naar de kinderclub van Tongerlo.

Voor uw kind de eerste keer naar de Kinderclub komt, moet je eerst inschrijven. Gelieve de infobrochure van de “Kinderclub"  of de gemeentelijke website: www.westerlo.be/leren en werken/Kinderclub te raadplegen. Je kan ook steeds contact opnemen met de verantwoordelijken: Greet Maes en Mieke Vanhoof op het nummer 014 53 94 20 of via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor meer details betreffende de speelpleinwerking kan je terecht bij de jeugddienst op het nummer 014 53 92 09 of via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afwezigheden

Als een leerplichtig kind ziek is moeten de ouders de school verwittigen door een telefoontje of eigenhandig geschreven briefje in de school te bezorgen of met een ander kind mee te geven, liefst dezelfde dag nog. Zo weten we waar je kind is. Een doktersbriefje is alleen noodzakelijk bij een langere afwezigheid van meer dan 3 opeenvolgende dagen of bij veelvuldige afwezigheid (dit is vanaf de vijfde keer in hetzelfde schooljaar). Anders volstaat een handgeschreven briefje.

Ongeval

Bij een schoolongeval betaalt de schoolverzekering dat deel dat niet door de mutualiteit gedragen wordt. Voor ongevallen overkomen van en naar de school wordt eveneens de lichamelijke schade vergoed.
Werkwijze bij een ongeval: De leerling of de ouders krijgen of vragen een ongevallenformulier en laten dit door de behandelende geneesheer invullen. Dit ingevuld formulier brengen ze ONMIDDELLIJK terug naar de school. Er wordt aan de ouders een brief bezorgt met de contact gegevens van de verzekeringsmaatschappij in. Na de genezing gaan de ouders met de dokters- en apothekersbriefjes naar de mutualiteit en krijgen daar een deel terugbetaald. De mutualiteit vult een afrekening in waarop het terugbetaalde deel vermeld staat alsook het bedrag dat de verzekering dient te betalen. Deze afrekening wordt ZELF naar de verzekering verzonden. Deze betaalt het resterende bedrag terug.

 
 
 
Go to top